Knights of the White Kamellia, Ku Klux Klan rally near Stone Mountain, Georgia © D. Gorton 1969